ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

ร่วมพิธี 3662_190604_0012

วันจันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐น. นายณัฐพงษ์  พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายให้ นางอุภัยพร  มหานิล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี