ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลเเละน้ำปานะ เเด่พระภิกษุ

S__18735146

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐น.นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลยร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลเเละน้ำปานะ เเด่พระภิกษุ จำนวน ๑๕๐ รูปโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดเนรมิตวิปัสนา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย