ปิดเทอมสร้างสรรค์ในพื้นที่ จังหวัดเลย

171964

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายณัฐพงษ์  พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย เป็นประธานในการ ประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินงานกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ในพื้นที่ จังหวัดเลย โดยมีบุคลลากรที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ตัวแทนเด็กและเยาวชนและผู้แทนจากสำนักงานสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)เข้าร่วมประชุมฯโดยมีสถาบันไทเลย เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นผู้ประสานงาน