ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฯลฯ

S__18604072

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐น. นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี
ณ วัดเนรมิตวิปัสนา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย