ร่วมพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ

42948

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐น. นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลยมอบหมายให้นางอุภัยพร มหานิล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย  เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี และรับชมการถ่ายทอดสดการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ฯลฯ ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย