เข้าอวยพรผู้ว่าฯเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2562

๊ยฟสนฟก

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 13.30น. สำงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ศูนย์คุมครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย (ทีม ONE HOME)นำโดยนางอุภัยพร มหานิล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลยและข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัด พม.เลย เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2562 แด่ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังใหม่) ชั้น2

content