เยี่ยมบ้านให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง

327089

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางอุภัยพร มหานิล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายอำเภอเมืองเลย โรงพยาบาลเลย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจ มอบเงินช่วยเหลือ และเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ครอบครัวของผู้ป่วยติดเตียง ณ ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

content