เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

296747

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอุภัยพร มหานิล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายให้ นายธนะกฤษณ์ ผลเกลี้ยง ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยบูรณาการร่วมกับ “ทีมประชารัฐอำเภอด่านซ้าย” สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ที่ทำการปกครองอำเภอด่านซ้าย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อสม. และ อพม. ลงพื้นพี่เยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือครอบครัวของนายเฉลี่ยง จันทร์ศรี อายุ ๗๑ ปี พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผู้ประสบสาธารณภัย (ไฟไหม้บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายหมดทั้งหลัง) และลามไปไหม้ฝาบ้านใกล้เคียงได้รับความเสียหายบริเวณชั้นบนบางส่วนอีก ๑ หลัง เจ้าบ้านชื่อนายบังเกิด คำสมัคร อายุ ๕๘ ปี บ้านเลขที่ ๑๑๘ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ผ่านมา โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

content