การจัดงาน เทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้ เมืองเลย

S__155344899

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางอุภัยพร มหานิล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน เทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้ เมืองเลย ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (กุดป่อง) เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน

content