ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี

136820

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอุภัยพร มหานิล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย และทีม ONE HOME พม.เลย ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

content