โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานฯป้องกันการค้ามนุษย์

๊ยสนฟก

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมใบแก้ว โรงแรมใบบุญแกรน์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 70 คน โดยมีนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ สถานการณ์การค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดเลยในปัจจุบัน โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

content