ลงทะเบียนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง

Home01

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษธรรม แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงทางการเมือง ปี 2556-2557

ดาวน์โหลดเอกสารหลักการ

Files healthcare

พมจเลย1