Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์

S__11132938

วันที่ 5 มิถุนายน 2562  นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายให้นางสาวนันท์นภัส วัฒนราช เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เข้าร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์” ณ โรงแรมเซนทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน

108372

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายณัฐพงษ์ พรชัย  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย? กล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน ร่วมพัฒนาคนไทยอยู่ดีมีสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาเรื่องการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุ  กิจกรรมโรงเรียน และเทคนิคการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ การแบ่งกลุ่มฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การจัดบูทแสดงผลงานจากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดเลย

IMG_1040

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดเลย (ก.ค.อ.จังหวัด) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

ร่วมพิธี 3662_190604_0012

วันจันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐น. นายณัฐพงษ์  พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายให้ นางอุภัยพร  มหานิล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเลย

S__12599371

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายณัฐพงษ์  พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายให้ นางอุภัยพร  มหานิล นักพัฒนาสังคมชำนาญพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเลย เพื่อพิจารณากลั่นกรอง วิเคราะห์โครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย

พมจเลย1