นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย อ่านต่อ »

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (One Stop Crisis Center 1300)

อ่านต่อ »

 

หน้าแรก

Header1244